Kwaśne deszcze – czym są i jak powstają?

Czy gołym okiem można odróżnić zwykły deszcz od kwaśnego? Czy odczyn kwasowy opadów może być szkodliwy dla roślin, zwierząt i ludzi? Co powoduje powstawanie kwaśnych deszczów i w jaki sposób możemy chronić przed nimi siebie i środowisko? Sprawdź odpowiedzi w naszym artykule!

Kwaśne deszcze – co to?

Kwaśne deszcze to deszcze o niskim pH, czyli o kwaśnym odczynie. Są one wytwarzane, gdy woda deszczowa miesza się z gazami emitowanymi przez przemysł, samochody i inne źródła zanieczyszczeń. Gazy te zawierają kwas siarkowy i tlenki azotu, które reagują z wodą deszczową tworząc kwas siarkowy i kwas azotowy. Te kwasy są szkodliwe dla roślin, zwierząt i ludzi oraz powodują zakwaszenie gleby i wód gruntowych. Kwaśne deszcze są szczególnie niebezpieczne dla środowiska naturalnego, ponieważ niszczą ekosystemy i mogą prowadzić do wymierania gatunków.

Jak podaje Wikipedia:

Kwaśne deszcze – opady atmosferyczne o odczynie pH mniejszym niż 5,6 czyli kwasowym. Zawierają kwasy wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza gazami np.: dwutlenek siarki, trójtlenek siarki, siarkowodór czy dwutlenek węgla.

Jak odróżnić deszcz zwykły od kwaśnego?

Zwykły deszcz i kwaśne deszcze wyglądają niemal identycznie i nie można ich odróżnić gołym okiem. Aby stwierdzić, czy deszcz jest kwaśny, należy pobrać próbkę deszczu i zmierzyć jej pH w specjalistycznym laboratorium. Tylko w ten sposób można ustalić odczyn kwasowy deszczu. Zwykły deszcz ma pH w granicach 5,6-6,0, natomiast kwaśne deszcze mają pH poniżej 5,0.

Jakie skutki mogą powodować kwaśne deszcze?

Najważniejsze skutki kwaśnych deszczów to:

 • Bardzo szkodliwy wpływ dla roślin, zwierząt i ludzi
 • Powodują zakwaszenie gleby i wód gruntowych
 • Mogą prowadzić do wymierania gatunków
 • Niszczą ekosystemy
 • Wpływają na smak i zapach wody
 • Zmniejszają odporność roślin na choroby i szkodniki
 • Osłabiają strukturę gleby
 • Zmniejszają ilość składników odżywczych w glebie
 • Prowadzą do zanieczyszczenia rzek i jezior.
źródło: https://zpe.gov.pl/a/kwasne-opady/DJyyhtVPr

Jakie jest wpływ smogu na kwaśne deszcze?

Smog ma wpływ na powstawanie kwaśnych deszczy, ponieważ zawiera w swoim składzie kwas siarkowy i tlenki azotu, które reagują z wodą deszczową tworząc kwaśne roztwory. Kiedy smog osadza się na ziemi, jego składniki są stopniowo uwalniane do gleby i wód gruntowych, co prowadzi do zakwaszenia tych środowisk. Kwaśne deszcze mogą być szkodliwe dla roślin, zwierząt i ludzi oraz niszczyć ekosystemy. Dlatego ważne jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, takich jak smog, do atmosfery.

W jaki sposób można zapobiegać kwaśnym opadom?

Aby zapobiegać kwaśnym opadom, należy ograniczać emisję gazów kwasotwórczych do atmosfery. Można to osiągnąć poprzez:

 • Poprawę efektywności procesów przemysłowych i redukcję emisji gazów
 • Ograniczenie spalania paliw kopalnych, zwłaszcza węgla i ropy naftowej
 • Zastosowanie technologii oczyszczania spalin w przemyśle i transporcie
 • Zachęcanie do korzystania z ekologicznych środków transportu, takich jak komunikacja miejska lub rowery
 • Popularyzowanie ekologicznych rozwiązań wśród mieszkańców i wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska.

Podsumowanie

Kwaśne deszcze to deszcze o niskim pH, czyli o kwaśnym odczynie. Powstają w wyniku reakcji wody deszczowej z gazami emitowanymi przez przemysł, samochody i inne źródła zanieczyszczeń, takie jak kwas siarkowy i tlenki azotu. Kwaśne deszcze są szkodliwe dla roślin, zwierząt i ludzi oraz powodują zakwaszenie gleby i wód gruntowych. Mogą prowadzić do wymierania gatunków i niszczenia ekosystemów. Aby zapobiegać kwaśnym opadom, należy ograniczać emisję gazów kwasotwórczych do atmosfery.

Oceń ten artykuł
Redakcja Radary.info

Redakcja Radary.info to zespół entuzjastów meteorologii, którzy łączą pasję z profesjonalizmem, aby dostarczać rzetelne informacje o pogodzie i zjawiskach atmosferycznych. Ich misją jest demokratyzacja dostępu do aktualnych danych pogodowych, podnosząc świadomość na temat wpływu zjawisk meteorologicznych na codzienne życie.

Dodaj komentarz