Zaktualizowano: 15.07.2024 14:43

Mapa smogu – co warto wiedzieć?

Kontrolowanie stanu i jakości powietrza to bardzo ważna kwestia. Kiedy w danym miejscu panuje zbyt duży smog, warto np. zrezygnować ze spacerów czy dłuższych wycieczek. Informacje o jakości powietrza są przydatne dla różnych instytucji, a także dla osób prywatnych. 

Co to jest mapa smogu i zanieczyszczenia powietrza?

Mapa smogu przedstawia szczegółowe informacje na temat stanu powietrza w danych miastach oraz jego poziomu zanieczyszczeń, dzięki czemu możemy sprawdzić poziom zanieczyszczenia powietrza w czasie rzeczywistym w interesującym nas miejscu. Poziom smogu to informacja, na którą zwraca uwagę coraz więcej Polaków. Świadomość społeczeństwa wzrasta. Wiele osób decyduje się na korzystanie z bardziej ekologicznych środków transportu czy też źródeł ogrzewania. Dlatego, dzięki szczegółowej mapie smogu, można na bieżąco monitorować stan powietrza w swojej miejscowości i zwracać uwagę na niepokojące sytuacje. Mapa może służyć również do monitorowania jakości powietrza i pokazuje stan jakości i poziom zanieczyszczenia.

Jak działa mapa smogu?

Korzystając z Internetu można znaleźć kilka interesujących stron, które pozwolą na bieżące śledzenie aktualnej sytuacji dotyczącej zanieczyszczeń powietrza w danym mieście czy rejonie. Najbardziej pewnym i popularnym miejscem, w którym można sprawdzić stan smogu jest mapa jakości powietrza stworzona przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. 

Korzystanie z mapy smogu to bardzo łatwa kwestia. Wystarczy wyświetlić mapę i porównać oznaczenia zgodnie z dostępną legendą. Zgodnie z obowiązującymi normami: 

 1. PM2.5 – oznacza drobny, zawieszony pył, 
 2. PM10 – oznacza wziewny, zawieszony pył, 
 3. NO2 – obecność dwutlenku azotu, 
 4. SO2 – obecność dwutlenku siarki, 
 5. CO – obecność tlenku węgla, 
 6. O3 – obecność ozonu. 

Czy mapa smogu jest miarodajna?

Mapa smogu jest aktualizowana zgodnie ze wskazaniami profesjonalnych i bardzo czułych czujników, które znajdują się w poszczególnych miejscach. Smog to zjawisko atmosferyczne, które powstaje kiedy czyste powietrze miesza się ze spalinami oraz dymem. Monitorowanie poziomu smogu jest bardzo ważne, ponieważ wdychanie zanieczyszczonego powietrza może mieć bardzo poważne skutki. 

Najbardziej narażone na smog są osoby, które mieszkają w większych miastach. To tam jeździ najwięcej samochodów i jest najwięcej budynków, które emitują do atmosfery dym powstały np. w wyniku palenia w piecu. Obecność smogu ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia i samopoczucia, dlatego np. w przedszkolach każdego dnia powinno się wywieszać informacje dotyczące jakości powietrza i w razie większego zanieczyszczenia wskazane jest zrezygnowanie z wyjść i spacerów. W ostatnim czasie w wielu miastach w Polsce zamontowano także specjalne czujniki, które zmieniają kolor, kiedy powietrze ma gorszą jakość. 

Kiedy poziom smogu jest za wysoki może dojść do:

 • rozwoju alergii i astmy oraz innych chorób układu oddechowego, 
 • zmniejszenia odporności, 
 • niewydolności oddechowej, 
 • problemów z układem krwionośnym,
 • rozwoju niektórych chorób nowotworowych. 

Warto zaznaczyć, że w Polsce można wyróżnić wiele przyczyn zanieczyszczeń powietrza. Główne czynniki to przede wszystkim spaliny, które pochodzą z pieców oraz kotłów wykorzystywanych w gospodarstwach domowych, a także w budynkach użyteczności publicznej. Mimo, wymiany źródeł ciepła, która jest obecnie przeprowadzana na szeroką skalę wciąż wiele pieców nie spełnia obowiązujących norm dotyczących emisji spalin. Dodatkowo, jeśli stosuje się do ich zasilania węgiel czy inne materiały słabej jakości produkcja smogu wzrasta. 

Pyły i inne zanieczyszczenia są także emitowane przez rolnictwo, przemysł oraz transport drogowy. Odpowiedzialne za taki stan rzeczy są także odpady. Najwięcej smogu znajduje się na terenach zakładów przemysłowych. 

Mapy smogu dla województw

FAQ

Jak dokonano pomiarów pokazywanych na mapie?

Można wyróżnić różne metody pomiaru smogu. Profesjonalne stacje pomiarowe wykorzystują metodę grawimetryczną, a także automatyczną. Pierwsza z nich wykorzystuje specjalne urządzenia takie jak poborniki pyłowe, które zasysają powietrze w danym miejscu. W pobornikach znajdują się specjalne filtry, które są automatycznie wymieniane co 24 godziny. Zużyte egzemplarze transportuje się do laboratorium, gdzie są poddawane ważeniu i kondycjonowaniu. W ten sposób sprawdza się różnicę w masie, na podstawie której można określić stężenie pyłów. Jest to bardzo dokładna metoda. Drugim rozwiązaniem jest wykorzystanie mierników automatycznych, które przesyłają dane do komputera, gdzie można je wygodne zinterpretować i porównać, a następnie udostępnić na stosowanych mapach.

Jakie są normy jakości powietrza w Polsce?

W Polsce obowiązują dobowe normy zanieczyszczeń. Poziom dopuszczalny wynosi 50 µg/m3, poziom informowanie to poziom informowania 200 µg/m3, natomiast poziom alarmowy to 300 µg/m3. Dopuszczalne jest przekroczenie dobowych norm nie więcej niż 25 razy w trakcie roku. Poziom dopuszczalny wskazuje na to, że jakość powietrza nie jest najlepsza, ale wciąż jest bezpieczna dla zdrowia. Poziom informowania sugeruje, że jakość powietrza jest na tyle zła, że powinno się ograniczyć aktywność na świeżym powietrzu. Z kolei poziom alarmowy informuje o stanie, który powinien wzbudzić niepokój, normy są przekroczone sześć razy, dlatego powinno się pozostać w domu.

Blog pogodowy