Szron – co to jest, kiedy i jak powstaje?

Szron to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów zimy, który pojawia się na drzewach, trawie, samochodach, oknach itp. Często spotykany rano, gdy temperatura jest najniższa, lub w miejscach, gdzie powietrze jest wilgotne i chłodne, takich jak doliny lub nad jeziorem. Czy wiedzieliście, że jest on odmiennym zjawiskiem od szadzi, które też pojawia się na różnych powierzchniach? W artykule poznamy różnice między tymi dwoma zjawiskami oraz szczegóły dotyczące powstawania szronu.

Co to jest szron?

Szron to skraplająca się na powierzchniach ciekła para wodna, która zmienia się w krystaliczną postać lodu, gdy temperatura spada poniżej 0°C. Może on pojawić się na drzewach, trawie, samochodach, oknach itp. Jest to częstsze w niższych temperaturach, szczególnie w porze zimowej.

Według Wikipedii:

Szron – osad atmosferyczny, tworzący drobne lodowe kryształki w postaci igieł, piórek na poziomych powierzchniach

Szron – kiedy i jak powstaje?

Szron powstaje, gdy temperatura powietrza spada poniżej punktu rosy, czyli temperatury, przy której para wodna zaczyna skraplać się na powierzchniach. Punkt rosy zależy od wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego i temperatury, ale zazwyczaj wynosi około 0°C.

Punkt rosy – temperatura, w której może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazów przy ustalonym ciśnieniu, a w przypadku mieszaniny gazów również przy określonym składzie. 

Szron powstaje głównie wtedy, gdy para wodna skrapla się na powierzchniach zimnych, takich jak drzewa, trawa, samochody, okna itp. Powierzchnie te muszą być chłodniejsze niż para wodna w powietrzu, aby skraplanie mogło się wydarzyć. Szron często pojawia się rano, kiedy temperatura jest najniższa, lub w miejscach, gdzie powietrze jest wilgotne i chłodne, takich jak doliny lub nad jeziorem.

Szron jest często spotykany w niższych temperaturach zimowych, ale może pojawić się również w innych porach roku, jeśli warunki są odpowiednie.

Czym różni się szadź od szronu? 

Szadź jest to skraplanie się pary wodnej na powierzchniach, które są cieplejsze niż para wodna w powietrzu. Powstaje ona, gdy para wodna z powietrza kondensuje się na powierzchniach ciepłych, takich jak kaloryfer, szyby okienne, powierzchnie metalowe, itp. Często pojawia się ona w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie jest ciepło i wilgotno.

Szron natomiast, jest to skraplanie się pary wodnej na powierzchniach, które są zimniejsze niż para wodna w powietrzu. Powstaje ona, gdy para wodna z powietrza kondensuje się na powierzchniach zimnych, takich jak drzewa, trawa, samochody, okna itp. Często pojawia się ona rano lub w miejscach, gdzie powietrze jest wilgotne i chłodne, takich jak doliny lub nad jeziorem.

Innym sposób na rozróżnienie obu jest temperatura, szron powstaje przy temperaturze poniżej 0°C, a szadź przy temperaturze powyżej 0°C.

Dla ułatwienia różnice wklejamy poniżej w tabeli:

SzronSzadź
PowstawanieSkraplanie się pary wodnej na powierzchniach zimniejszych niż para wodna w powietrzuSkraplanie się pary wodnej na powierzchniach cieplejszych niż para wodna w powietrzu
TemperaturaPoniżej 0°CPowyżej 0°C
Miejsce powstawaniaDrzewa, trawa, samochody, okna itp.Kaloryfer, szyby okienne, powierzchnie metalowe itp.
Pora powstawaniaRano lub w miejscach wilgotnych i chłodnychW pomieszczeniach zamkniętych, gdzie jest ciepło i wilgotno

Na jakich powierzchniach szron pojawia się najczęściej?

Szron na szybcie – źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Szron#/media/Plik:Frosted_Glass.jpg

Szron najczęściej pojawia się na powierzchniach zimnych, takich jak:

 • Drzewa – liście i gałęzie
 • Trawa – trawa i krzewy
 • Samochody – maski, dach, szyby, itp
 • Okna – szyby, ramy okienne
 • Powierzchnie metalowe – klamki, poręcze, itp
 • Powierzchnie betonowe – chodniki, mosty, itp
 • Powierzchnie kryte śniegiem – śnieg zamarza tworząc szron

Szron pojawia się również na powierzchniach, które są blisko ziemi, jak na przykład na dachach budynków, bo są one zimniejsze niż powietrze wyżej. Często pojawia się on też rano, kiedy temperatura jest najniższa, lub w miejscach, gdzie powietrze jest wilgotne i chłodne, takich jak doliny lub nad jeziorem.

Szron a rosa – co mają wspólnego?

Szron i rosa są obydwie formami skraplającej się pary wodnej. Obie pojawiają się, gdy para wodna kondensuje się na powierzchniach, tworząc krople wody.

Rosa jest skraplanie się pary wodnej na powierzchniach, gdy temperatura powietrza jest niższa niż punkt rosy. Punkt rosy jest temperaturą, przy której para wodna zaczyna skraplać się na powierzchniach. Rosa pojawia się często rano, kiedy powietrze jest chłodne, a powierzchnie jeszcze ciepłe.

Rosa i szron różnią się przede wszystkim temperaturą, przy której powstają. Rosa powstaje przy temperaturze powyżej punktu rosy, a szron przy temperaturze poniżej 0°C.

Podsumowanie

 • Szron to skraplająca się na powierzchniach ciekła para wodna, która zmienia się w krystaliczną postać lodu, gdy temperatura spada poniżej 0°C.
 • Powstaje on głównie wtedy, gdy para wodna skrapla się na powierzchniach zimnych, takich jak drzewa, trawa, samochody, okna itp.
 • Szron często pojawia się rano, kiedy temperatura jest najniższa, lub w miejscach, gdzie powietrze jest wilgotne i chłodne, takich jak doliny lub nad jeziorem.
 • Jest on odmiennym zjawiskiem od szadzi, która powstaje gdy powierzchnie są cieplejsze niż para wodna w powietrzu i pojawia się w pomieszczeniach zamkniętych gdzie jest ciepło i wilgotno.
 • Szron jest częsty w niższych temperaturach zimowych, ale może pojawić się również w innych porach roku, jeśli warunki są odpowiednie.

Czym jest szron?

Szron to skraplająca się na powierzchniach ciekła para wodna, która zmienia się w krystaliczną postać lodu, gdy temperatura spada poniżej 0°C.

Kiedy i gdzie najczęściej pojawia się szron?

Szron najczęściej pojawia się rano, kiedy temperatura jest najniższa, lub w miejscach, gdzie powietrze jest wilgotne i chłodne, takich jak doliny lub nad jeziorem. Najczęściej pojawia się on na powierzchniach zimnych, takich jak drzewa, trawa, samochody, okna itp.

Czy szron jest różny od szadzi?

Tak, szron i szadź to dwie różne formy skraplającej się pary wodnej. Szron powstaje na powierzchniach zimniejszych niż para wodna w powietrzu, natomiast szadź powstaje na powierzchniach cieplejszych niż para wodna w powietrzu.

Jakie są skutki długotrwałego szronu na przykład na drzewach?

Długotrwały szron może prowadzić do uszkodzenia liści i gałęzi drzew, ponieważ ciężki szron może powodować złamanie gałęzi. Może również prowadzić do zaburzenia procesów metabolicznych drzew, co przy długotrwałym szronie może prowadzić do osłabienia drzewa a nawet do jego śmierci.
Oceń ten artykuł
Redakcja Radary.info

Redakcja Radary.info to zespół entuzjastów meteorologii, którzy łączą pasję z profesjonalizmem, aby dostarczać rzetelne informacje o pogodzie i zjawiskach atmosferycznych. Ich misją jest demokratyzacja dostępu do aktualnych danych pogodowych, podnosząc świadomość na temat wpływu zjawisk meteorologicznych na codzienne życie.

Dodaj komentarz