Warstwy atmosfery – jakie wyróżniamy i jak zbudowana jest atmosfera?

Czy wiedzieliście, że otaczająca nas atmosfera składa się z kilku warstw a każda z nich odpowiada za specyficzne funkcje i posiada odmienne właściwości? Zastanawialiście się kiedyś, co sprawia, że możemy swobodnie oddychać, dlaczego mamy różne pory roku czy dlaczego widzimy aurory polarny? Wszystko to jest związane z poszczególnymi warstwami atmosfery. Przyjrzyjmy się bliżej, czym są i do czego służą warstwy atmosfery.

Czym jest atmosfera ziemi?

Atmosfera Ziemi to warstwa gazów otaczająca naszą planetę. Składa się głównie z azotu (78%) i tlenu (21%), a pozostałe 1% to dwutlenek węgla, argon, neon i inne gazy. Atmosfera pełni ważną rolę w utrzymaniu życia na Ziemi, ponieważ chroni przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym, utrzymuje temperaturę i wilgotność oraz umożliwia oddychanie.

Według Wikipedii:

Atmosfera Ziemi – powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię utrzymywana przy powierzchni przez grawitację planety. Podnosi temperaturę powierzchni Ziemi dzięki efektowi cieplarnianemu, zmniejsza różnice temperatur między stroną dzienną i nocną oraz letnią i zimową.

Warstwy atmosfery

Atmosfera składa się z kilku warstw, każda z nich odpowiada za specyficzne funkcje i ma odmienne właściwości. Warstwy atmosfery Ziemi to:

Troposfera

Warstwa troposfery najniższa warstwa, w której znajduje się większość powietrza, którym oddychamy. Jest to warstwa, w której panują warunki pogodowe, takie jak wiatr, deszcz, burze itp.

Stratosfera

Warstwa stratosfery znajduje się powyżej troposfery i jest wyraźnie oddzielona od niej warstwą ozonową. Stratosfera pełni ważną rolę w ochronie Ziemi przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym pochodzącym z Słońca.

Mezosfera

Warstwa mezosfery znajduje się powyżej stratosfery i jest najchłodniejszą warstwą atmosfery. W tej warstwie zachodzą spektakularne zjawiska takie jak mierzenie i meteory.

Termosfera

Warstwa termosfery – jest to najwyższa warstwa atmosfery. W tej warstwie panują bardzo wysokie temperatury i powstają aurory polarny.

Egzosfera

Warstwa egzosfery znajduje się jeszcze powyżej termosfery, jest to graniczna warstwa między atmosferą a kosmosem.

Pionowy podział atmosfery ziemskiej z zachowaną skalą wysokości, źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Troposfera#/media/Plik:Atmosfera_ziemska.svg

Jakie jest znaczenie atmosfery dla życia na Ziemi?

Atmosfera Ziemi pełni ważną rolę w utrzymaniu życia na naszej planecie. Oto kilka kluczowych funkcji, jakie spełnia atmosfera:

 • Ochrona przed promieniowaniem słonecznym: Warstwa ozonowa w stratosferze blokuje szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe, które mogłoby powodować raka skóry i uszkodzenie DNA.
 • Regulacja temperatury: Atmosfera zatrzymuje ciepło słoneczne, co utrzymuje stabilną temperaturę na powierzchni Ziemi. Bez atmosfery, temperatura na Ziemi byłaby zbyt niska do utrzymania życia.
 • Wilgotność: Atmosfera jest odpowiedzialna za utrzymanie wilgotności, co jest niezbędne do utrzymania różnorodności biologicznej i rolnictwa.
 • Transport: Atmosfera pozwala na transport substancji między różnymi obszarami na Ziemi, takich jak pyły, pary wodne, gazy czy deszcz.
 • Cykl wodny: Atmosfera jest również odpowiedzialna za cykl wodny, który jest niezbędny do utrzymania życia na Ziemi.

Atmosfera jest niezbędna do utrzymania życia na Ziemi, a jej skład i warstwy odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu równowagi ekologicznej planety.

Historia atmosfery – jak się zmieniła na przestrzeni lat?

Atmosfera Ziemi ewoluowała na przestrzeni milionów lat, a jej skład i warstwy ulegały zmianom w wyniku różnych procesów geologicznych i biologicznych.

W początkowym okresie Ziemi, atmosfera składała się głównie z wodoru, helu i metanu, a tlenu było bardzo mało. Później, dzięki procesom fotosyntezy, rośliny zaczęły produkować tlen, a jego ilość w atmosferze stopniowo wzrosła. W efekcie, pojawiły się pierwsze formy życia, takie jak proste organizmy wodne.

W ciągu ostatnich milionów lat, atmosfera Ziemi ulegała dalszym zmianom. W okresie karbonu, około 350 milionów lat temu, atmosfera składała się głównie z dwutlenku węgla, co spowodowało wzrost globalnej temperatury i powstanie pierwszych roślin lądowych. W okresie permu, około 290 milionów lat temu, atmosfera składała się już głównie z azotu i tlenu, podobnie jak obecnie.

Jedne z największych zmian w składzie atmosfery miały miejsce w ciągu ostatnich kilku tysięcy lat, w wyniku działalności człowieka. Wzrost emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych spowodował wzrost globalnej temperatury i zmiany klimatyczne. Wpływ człowieka na atmosferę jest obecnie jednym z najważniejszych problemów globalnych.

Podsumowanie

 • Atmosfera składa się z kilku warstw, każda z nich odpowiada za specyficzne funkcje i ma odmienne właściwości.
 • Warstwy atmosfery to: troposfera, stratosfera, mezosfera, termosfera i egzosfera.
 • Warstwa troposfery jest najniższą warstwą, w której znajduje się większość powietrza, którym oddychamy i jest warstwą, w której panują warunki pogodowe.
 • Warstwa stratosfery jest oddzielona od troposfery warstwą ozonową i pełni ważną rolę w ochronie Ziemi przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym.
 • Warstwa mezosfery jest najchłodniejszą warstwą atmosfery, w której zachodzą spektakularne zjawiska takie jak mierzenie i meteory.
 • Warstwa termosfery jest najwyższą warstwą atmosfery, w której panują bardzo wysokie temperatury i powstają aurory polarny.
 • Warstwa egzosfery jest graniczną warstwą między atmosferą a kosmosem.
 • Atmosfera pełni ważną rolę w utrzymaniu życia na Ziemi, chroni przed szkodliwym promieniowaniem, utrzymuje temperaturę i wilgotność, umożliwia oddychanie i transport substancji.
 • Atmosfera ewoluowała na przestrzeni milionów lat, a jej skład i warstwy ulegały zmianom w wyniku różnych procesów geologicznych i biologicznych.
Oceń ten artykuł
Redakcja Radary.info

Redakcja Radary.info to zespół entuzjastów meteorologii, którzy łączą pasję z profesjonalizmem, aby dostarczać rzetelne informacje o pogodzie i zjawiskach atmosferycznych. Ich misją jest demokratyzacja dostępu do aktualnych danych pogodowych, podnosząc świadomość na temat wpływu zjawisk meteorologicznych na codzienne życie.

Dodaj komentarz