Sawanna – gdzie występuję? Klimat, zwierzęta i roślinność sawanny

Sawanna, z jej rozległymi, otwartymi przestrzeniami, jest jednym z najbardziej charakterystycznych ekosystemów na świecie. Wyobraź sobie złotą trawę falującą na wietrze, stada migrujących antylop i sylwetki drzew baobabów na horyzoncie. Ale gdzie dokładnie możemy znaleźć te zapierające dech w piersiach krajobrazy? Jakie warunki panują w tej unikalnej strefie klimatycznej i jakie gatunki decydują się tu żyć?

Jak powstaje i gdzie występuje sawanna?

Sawanna to ekosystem charakteryzujący się przemiennym występowaniem sezonów suchych i deszczowych, dominującymi trawiastymi obszarami oraz rozproszonymi drzewami i krzewami. 

Definicja według Wikipedii:

Sawanna – formacja trawiasta strefy międzyzwrotnikowej o klimacie gorącym, z wyraźnie zaznaczoną porą suchą oraz porą deszczową.

Jak dokładnie powstaje sawanna i gdzie ją znajdziemy na naszej planecie?

Czynniki mające wpływ na powstawanie sawanny

 • Klimat: Sawanna rozwija się w miejscach, gdzie występuje wyraźna zmienność klimatu, z długim sezonem suchym i krótszym deszczowym. Ta cykliczna zmienność powoduje, że trudno jest tu utrzymać gęsty las, dlatego dominują trawy.
 • Pożary: Częste pożary, które zachodzą podczas suchego sezonu, uniemożliwiają dominację drzew i krzewów. Trawy szybko się regenerują po takich pożarach, podczas gdy większość drzew i krzewów nie jest w stanie przetrwać.
 • Typ gleby: Gleby sawann są zazwyczaj ubogie w składniki odżywcze, co sprawia, że trudniej jest na nich rozwijać się drzewom niż trawom.
 • Zwierzęta: Zwierzęta, takie jak antylopy czy słonie, które pasą się na sawannie, również wpływają na jej wygląd. Słonie na przykład niszczą drzewa, co pomaga utrzymać krajobraz otwarty.

Sawanny rozciągają się przez wiele kontynentów i reprezentują około 20% powierzchni lądowej Ziemi. Oto główne regiony, w których je znajdziemy:

 1. Afryka: Sawanny afrykańskie są najbardziej znane, obejmując takie obszary jak Serengeti w Tanzanii czy Masaai Mara w Kenii.
 2. Ameryka Południowa: Brazylijskie cerrado to jeden z największych ekosystemów sawannowych w Ameryce Południowej.
 3. Australia: Sawanny północnej Australii, nazywane również “tropikalnymi trawiastymi lasami”, są domem dla unikalnych gatunków zwierząt i roślin.
 4. Azja: Sawanny w Indiach i południowo-wschodniej Azji są mniej rozległe niż w innych regionach, ale również ważne z punktu widzenia bioróżnorodności.

Zrozumienie, jak powstaje i gdzie występuje sawanna, pozwala docenić jej rolę w globalnym ekosystemie oraz konieczność jej ochrony.

Sawanny różnych kontynentów – Afryki, Ameryki Południowej, Azji, Australii – czym się wyróżniają? 

Sawanny, choć posiadają pewne wspólne cechy na całym świecie, wykazują różnorodność w zależności od kontynentu, na którym się znajdują.

Mapa z występowaniem sawanny – źródło wikipedia.pl [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Biome_map_07.svg]

Afryka

Afrykańska sawanna jest być może najbardziej ikoniczna. Znajdują się tu tak znane obszary jak Serengeti czy Masai Mara, które są domem dla słynnej “Wielkiej Piątki” – lwa, słonia, bawołu, lamparta i nosorożca. Krajobraz tego kontynentu jest też wzbogacony charakterystycznymi drzewami, takimi jak baobaby czy akacje.

Ameryka Południowa

Sawanny Ameryki Południowej, często nazywane “cerrado” w Brazylii, są mniej znane, ale równie fascynujące. Chociaż nie mają takiej różnorodności megafauny jak Afryka, to są domem dla unikalnych gatunków, takich jak jaguar czy kapibara. Roślinność tej sawanny jest także różnorodna, z wieloma endemitami przystosowanymi do lokalnych warunków.

Azja

Azjatyckie sawanny, chociaż mniej rozpowszechnione niż w Afryce czy Ameryce Południowej, można znaleźć w takich miejscach jak Park Narodowy Kanha w Indiach. Ten region jest domem dla takich gatunków jak tygrys bengalski, lew asyryjski i różne gatunki jeleni. Roślinność jest bardziej zróżnicowana z powodu większej wilgotności w porównaniu z innymi sawannami.

Australia

Australijska sawanna, często nazywana “bush”, ma unikalną florę i faunę dzięki izolacji kontynentalnej. Występują tu takie zwierzęta jak kangur czy ptak kasuarek. Drzewa eukaliptusowe dominują w krajobrazie, a ich przystosowanie do częstych pożarów jest kluczowe dla ekosystemu sawanny.

Każda sawanna ma swoje unikalne cechy, które czynią ją wyjątkową, ale wszystkie odgrywają kluczową rolę w globalnym ekosystemie i są niezbędne dla zachowania bioróżnorodności naszej planety.

Zwierzęta sawanny

Zwierzęta sawanny to niezwykle różnorodna grupa gatunków, które dostosowały się do życia w otwartych przestrzeniach z przemiennymi sezonami deszczowymi i suchymi. Są one jednym z głównych powodów, dla których sawanny są tak fascynujące i przyciągają wielu turystów, zwłaszcza miłośników przyrody.

Lew afrykański – jeden ze zwierząt ‘Wielkiej Piątki” – źródło wikipedia.pl [https://pl.wikipedia.org/wiki/Lew_afryka%C5%84ski#/media/Plik:HansomeLion_002.jpg]

Ssaki – Sawanna afrykańska jest szczególnie znana z “Wielkiej Piątki” – lwa, słonia afrykańskiego, bawołu, lamparta i nosorożca. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o różnorodność. Częstymi mieszkańcami są również gepardy, hieny, różnorodne gatunki antylop jak impala czy gnu, a także mniejsze ssaki jak surykatki.

Ptaki – Sawanny są domem dla wielu gatunków ptaków, od drapieżników takich jak orły czy sępy, po kolorytowe gatunki jak turako. Wielu ptaków migruje między sawannami a innymi ekosystemami w zależności od pory roku.

Gady i płazy – Wśród gadów w sawannie można spotkać różnorodne gatunki jaszczurek, węży i krokodyli. Płazy, chociaż mniej liczne, również są obecne, zwłaszcza w okresach deszczowych, kiedy tworzą się tymczasowe kałuże i stawy.

Bezkręgowce – Obejmują liczne gatunki owadów, w tym termitów, które budują imponujące kopce, będące charakterystycznym elementem krajobrazu wielu sawann.

Termitiera w Somalii (źródło wikipedia.pl) – https://pl.wikipedia.org/wiki/Termitiera [https://pl.wikipedia.org/wiki/Termitiera#/media/Plik:Somalia_termitstack_B%C3%85n.jpg]

Sawanny, chociaż są miejscem pełnym wyzwań, takich jak susze, pożary czy konkurencja o zasoby, to jednak są pełne życia. Różnorodność gatunków i ich unikalne adaptacje czynią je jednym z najbardziej fascynujących ekosystemów na świecie.

Roślinność sawanny

Roślinność sawanny składa się głównie z traw i nielicznych drzew, które dostosowały się do trudnych warunków klimatycznych tej strefy, takich jak długie okresy suszy i częste pożary. 

Trawy są dominującą formą roślinności w sawannie. Są przystosowane do życia w warunkach niskiego opadu, a ich głębokie systemy korzeniowe pozwalają przetrwać długie okresy suszy. Po pożarach trawy szybko odrastają, korzystając z popiołów jako źródła składników odżywczych. Wiele gatunków traw rozwija także specjalne adaptacje, takie jak odrosty z korzeni czy specyficzne struktury przechowywania wody, które pomagają im przetrwać w ekstremalnych warunkach.

Baobab – źródło wikipedia.pl [https://pl.wikipedia.org/wiki/Baobab#/media/Plik:Baobob_tree.jpg]

Choć drzewa są mniej liczne na sawannie niż trawy, odgrywają kluczową rolę w tym ekosystemie. Jednym z najbardziej charakterystycznych drzew sawanny jest baobab. Jego grubość i zdolność do magazynowania wody w pniu czynią go idealnie przystosowanym do życia w warunkach suszy. Innym charakterystycznym drzewem sawanny jest akacja, która z kolczastymi gałęziami i wysokimi koronami dostarcza schronienia dla wielu gatunków ptaków.

Krzewy również są obecne na sawannie, choć w mniejszych ilościach niż trawy i drzewa. Często mają ciernie lub są trujące, co jest adaptacją chroniącą je przed roślinożernymi zwierzętami.

Ważnym aspektem roślinności sawanny jest jej interakcja ze zwierzętami. Antylopy i inne roślinożerne żywią się trawami, podczas gdy drzewa dostarczają pokarmu i schronienia dla ptaków i małych ssaków. Z kolei termitiera, choć nie są roślinami, stanowią ważny element krajobrazu sawanny i odgrywają kluczową rolę w jej ekosystemie.

W skrócie, roślinność sawanny jest dostosowana do życia w trudnych warunkach, ale jest niezwykle różnorodna i pełna życia, tworząc podstawę dla wielu innych form życia, które zamieszkują te otwarte przestrzenie.

Ludność sawanny 

Sawanny, choć są często kojarzone z dziką przyrodą, są także domem dla wielu ludzkich społeczności. Od niepamiętnych czasów, ludność zamieszkująca te obszary dostosowywała się do specyficznych warunków środowiskowych, takich jak sezonowa zmienność klimatyczna oraz ograniczone zasoby wodne.

W Afryce, sawanna jest domem dla wielu tradycyjnych społeczności, wśród których najbardziej znane są Maasai. Charakteryzują się oni koczowniczym stylem życia, bazującym na wypasie bydła. W ich kulturze widać głęboki szacunek dla przyrody, a tradycyjne rytuały i obrzędy często odzwierciedlają ich relacje z otaczającym ich środowiskiem.

W Ameryce Południowej, szczególnie w rejonie cerrado w Brazylii, ludność korzystała z lokalnych zasobów, takich jak orzechy i owoce, a także polowała na małe zwierzęta i ptaki. Jednakże postępująca urbanizacja i rozwój rolnictwa przyczyniły się do zmniejszenia tradycyjnego stylu życia wielu społeczności.

W Azji, na obszarach sawanny, ludność często polega na rolnictwie, z wykorzystaniem technik zrównoważonej uprawy, które są dostosowane do sezonowej zmienności klimatycznej. Hodowla bydła, tak jak w Afryce, jest również kluczową częścią gospodarki.

Aborygeńscy tancerze w 1981 roku – źródło wikipedia.pl (https://en.wikipedia.org/wiki/Aboriginal_Australians) [https://en.wikipedia.org/wiki/Aboriginal_Australians#/media/File:1981_event_Australian_aboriginals.jpg]

W Australii, rdzenni mieszkańcy, Aborygeni, zamieszkiwali sawanny od tysięcy lat, korzystając z lokalnych zasobów i przystosowując się do regularnych pożarów, które są częścią naturalnego cyklu tego ekosystemu. Wiedza Aborygenów na temat zarządzania ziemią i ogniem jest nieoceniona i jest coraz częściej wykorzystywana w praktykach ochrony środowiska.

Mimo różnic kulturowych i geograficznych, ludność sawann na całym świecie dzieli wspólne doświadczenie życia w środowisku, które jest zarówno surowe, jak i obfitujące w zasoby. Współczesne wyzwania, takie jak zmiany klimatyczne, rozwój rolnictwa czy urbanizacja, wymagają od tych społeczności adaptacji i poszukiwania nowych rozwiązań w celu zachowania swojego dziedzictwa i zrównoważonego wykorzystania zasobów sawanny.

7 ciekawostek o sawannie

 1. Chociaż sawanna jest często kojarzona z otwartą, trawiastą równiną, to w rzeczywistości jej krajobraz jest dynamiczny i może zmieniać się w zależności od ilości opadów, pożarów oraz działalności zwierząt, takich jak słoń, który niszczy drzewa.
 2. Baobaby, często nazywane “drzewami życia”, potrafią magazynować wodę w swoich masywnych pniach, co pozwala im przetrwać długie okresy suszy.
 3. Gigantyczne kopce termitów (termitiera), które można spotkać na sawannie, nie tylko są domem dla termitów. Stanowią także schronienie dla wielu innych organizmów, od owadów po drobne ssaki.
 4. Co roku w sawannie Serengeti w Tanzanii i Masai Mara w Kenii odbywa się jedno z największych widowisk zwierzęcych na świecie – migracja milionów gnu, zebr i antylop w poszukiwaniu świeżych pastwisk.
 5. Termin “Wielka Piątka”, który często jest używany w kontekście safari, pierwotnie odnosił się do pięciu najtrudniejszych zwierząt do upolowania na piechotę: lwa, słonia afrykańskiego, bawołu, lamparta i nosorożca.
 6. Pożary są naturalnym elementem ekosystemu sawanny. Często są wywoływane przez pioruny i pomagają odnawiać glebę, niszcząc stare rośliny i umożliwiając wzrost nowym.
 7. Choć najbardziej znana sawanna to afrykańska równina, sawanny występują również w Ameryce Południowej, Australii i Azji. Każda z nich posiada unikalną florę i faunę.

Sawanna – FAQ

Gdzie głównie występują sawanny?

Sawanny występują na wielu kontynentach, w tym w Afryce, Ameryce Południowej, Azji i Australii. Najbardziej znane są afrykańskie sawanny, takie jak Serengeti.

Jaki jest typowy klimat sawanny?

Klimat sawanny charakteryzuje się sezonową zmiennością. Istnieje wyraźny sezon deszczowy oraz sezon suchy. Temperatury są zazwyczaj wysokie przez cały rok.

Jakie zwierzęta są typowe dla sawanny?

W sawannie można spotkać wiele gatunków zwierząt, takich jak lwy, słonie, antylopy, gepardy, czy hyeny w Afryce, a jaguary i kapibary w Ameryce Południowej.

Jakie rośliny dominują w krajobrazie sawanny?

Sawanny są zdominowane przez trawy, ale można tu również znaleźć rozproszone drzewa i krzewy, takie jak akacje czy baobaby w Afryce czy eukaliptusy w Australii.

Czy ludzie mieszkają na terenach sawanny?

Tak, wiele społeczności ludzkich od wieków zamieszkuje tereny sawanny, dostosowując się do jej specyficznego środowiska i korzystając z dostępnych zasobów.
Oceń ten artykuł
Redakcja Radary.info

Redakcja Radary.info to zespół entuzjastów meteorologii, którzy łączą pasję z profesjonalizmem, aby dostarczać rzetelne informacje o pogodzie i zjawiskach atmosferycznych. Ich misją jest demokratyzacja dostępu do aktualnych danych pogodowych, podnosząc świadomość na temat wpływu zjawisk meteorologicznych na codzienne życie.

Dodaj komentarz