Burza magnetyczna – co to jest? jakie niesie skutki i zagrożenia?

Burze magnetyczne to niezwykłe i potężne zjawiska, które wprowadzają naszą planetę w stan wyjątkowego zagrożenia. Z jednej strony mogą być one odpowiedzialne za spektakularne zorze polarne na niebie, z drugiej zaś za poważne zakłócenia w naszej infrastrukturze technologicznej. W ciągu ostatnich kilku dekad nasza zależność od technologii wzrosła, co sprawia, że burze magnetyczne stały się jeszcze bardziej istotne, ponieważ wprowadzają nas w ryzyko poważnych awarii i zakłóceń.

Czym jest burza magnetyczna?

Burza magnetyczna to zjawisko, które powodują zaburzenia w magnetosferze Ziemi. Magnetosfera jest to obszar wokół Ziemi, który jest chroniony przez pole magnetyczne naszej planety przed pochodzeniem z wiatru słonecznego, czyli strumienia cząstek wyrzucanych przez Słońce.

Podczas burzy magnetycznej następuje intensyfikacja strumienia cząstek w wietrze słonecznym, który przenika przez magnetosferę i powoduje zaburzenia w polu magnetycznym Ziemi. To z kolei powoduje zmiany w atmosferze, które są widoczne jako zmiany w jasności i kolorze światła na niebie (między innymi powstaje zorza polarna).

Burze magnetyczne mają także wpływ na urządzenia elektroniczne na Ziemi, takie jak satelity, linie energetyczne i systemy komunikacji. Mogą powodować zakłócenia w sygnałach radiowych i GPS, a także powodować awarie w systemach energetycznych.

Definicja według Wikipedii:

Burza magnetyczna (geomagnetyczna) – nagłe i intensywne zmiany pola magnetycznego Ziemi (magnetosfery). Zaburzenia te powodowane przez koronalne wyrzuty masy ze Słońca, powstające w czasie trwania rozbłysków, wywołują gwałtowne zmiany parametrów fizycznych wiatru słonecznego.

Burza magnetyczna – jakie skutki może spowodować?


Burza magnetyczna może mieć kilka różnych skutków, w tym:

 • Zaburzenia w sygnałach radiowych i GPS: Burze magnetyczne mogą powodować zakłócenia w sygnałach radiowych i GPS, co może mieć wpływ na komunikację i nawigację.
 • Awarie w systemach energetycznych: Wysokie napięcia i prądy powstałe w wyniku burzy magnetycznej mogą powodować uszkodzenia linii elektrycznych i transformatorów, co może prowadzić do przerw w dostawie energii elektrycznej.
 • Problemy z satelitami i innymi urządzeniami kosmicznymi: Burze magnetyczne mogą powodować uszkodzenia w satelitach i innych urządzeniach kosmicznych, co może mieć wpływ na komunikację satelitarną, meteorologię i inne aplikacje.
 • Zmiany w aurze: Burze magnetyczne powodują intensywne zmiany w aurze, co może być widoczne jako zmiany w jasności i kolorze światła na niebie.
 • Zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt: Wysokie dawki promieniowania powstałe w wyniku burzy magnetycznej mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt, szczególnie dla astronautów i osób przebywających na pokładach samolotów.

Co wywołuje burze magnetyczne?

Burze magnetyczne są wywoływane przez strumień cząstek wyrzucanych przez Słońce, znany jako wiatr słoneczny. Wiatr słoneczny składa się z protonów i elektronów, które są uwolnione z atmosfery Słońca w wyniku różnych zjawisk, takich jak erupcje plam słonecznych i wybuchy słoneczne.

Kiedy strumień cząstek przenika przez magnetosferę Ziemi, powoduje intensyfikację pola magnetycznego i wywołuje burzę magnetyczną. Wysokie napięcia i prądy powstałe w wyniku tej intensyfikacji mogą powodować zakłócenia w sygnałach radiowych, GPS i innych urządzeniach elektronicznych.

Burze magnetyczne są częstsze w okresie zwiększonej aktywności słonecznej, takiej jak maksimum cyklu słonecznego, i są bardziej intensywne, gdy Słońce jest bardziej aktywne. Warto pamiętać, że burze magnetyczne są zmiennym zjawiskiem i prognozy pogody magnetycznej powinny być śledzone, aby zminimalizować skutki burz magnetycznych.

Czym jest rozbłysk słoneczny?

Rozbłysk słoneczny to gwałtowny wzrost aktywności na Słońcu, który jest wywoływany przez uwolnienie energii w postaci promieniowania elektromagnetycznego i strumieni cząstek. Rozbłyski słoneczne są największymi wybuchami w Układzie Słonecznym i mogą mieć bardzo poważne konsekwencje dla naszej planety i naszej cywilizacji.

Rozbłyski słoneczne są wywoływane przez zjawiska zachodzące na Słońcu, takie jak erupcje plam słonecznych, wybuchy słoneczne i koronalne wyrzuty masy. Energetyczne wybuchy te powodują uwolnienie ogromnej ilości energii w postaci promieniowania elektromagnetycznego i strumieni cząstek, które przemieszczają się przez Układ Słoneczny.

Fragment tarczy słonecznej w dniu 31 sierpnia 2012 roku, źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozb%C5%82ysk_s%C5%82oneczny#/media/Plik:Magnificent_CME_Erupts_on_the_Sun_-_August_31.jpg

Rozbłyski słoneczne mogą mieć poważne skutki dla naszej planety, w tym zaburzenia w sygnałach radiowych i GPS, awarie w systemach energetycznych i uszkodzenia w satelitach i innych urządzeniach kosmicznych. Dlatego ważne jest, aby śledzić prognozy pogody magnetycznej i stosować odpowiednie środki ostrożności, aby zminimalizować skutki rozbłysków słonecznych.

Definicja rozbłysku słonecznego według Wikipedii:

Rozbłysk słoneczny – zespół zjawisk i procesów fizycznych wywołany nagłym wydzieleniem w atmosferze Słońca ogromnej ilości energii spowodowany przez proces anihilacji pola magnetycznego. Energia ta została wcześniej zakumulowana w polach magnetycznych obszarów aktywnych.

Największa odnotowana burza – burza magnetyczna roku 1859

Burza magnetyczna z 1859 roku, znana również jako “Great Solar Storm of 1859” lub “Carrington Event” (pl: Wydarzenie Carringtona), była jednym z największych zaobserwowanych zjawisk magnetycznych w historii. Rozbłysk słoneczny, który wywołał tę burzę, był tak intensywny, że powodował wystąpienie zorzy polarnej.

Zorza polarna widoczna wówczas na całym świecie, została zaobserwowana nawet na Karaibach, a w Górach Skalistych była tak jasna, że blask obudził kopaczy złota, którzy zaczęli przygotowywać śniadanie, myśląc, że to już ranek.

Burza ta miała również poważne skutki dla sieci telegraficznej, która była wówczas w fazie rozwoju. Wiele linii telegraficznych było uszkodzonych przez wysokie napięcia powstałe w wyniku burzy, a niektóre urządzenia telegraficzne zaczynały działać samoczynnie, emitując iskry i ognie.

Mimo że burza magnetyczna z 1859 roku była bardzo intensywna, jej pełne skutki nie zostały jeszcze dokładnie zbadane, ponieważ w tamtym czasie nie było jeszcze możliwości dokładnego pomiaru i monitorowania burz magnetycznych. Niemniej jednak, burza ta udowodniła, że nasza planeta jest narażona na poważne zagrożenia ze strony Słońca i jest ważne, aby śledzić i badać burze magnetyczne, aby zminimalizować ich skutki.

Inne duże burze magnetyczne

Burze magnetyczne nie zawsze są niebezpieczne. Na przykład w latach 1921 i 1960 wystąpiły mniej dotkliwe burze, które powodowały powszechne zakłócenia radiowe. Jednak inne burze, takie jak ta z marca 1989 roku, były bardziej poważne i pozbawiły prądu duże części Quebecu.

Zorza polarna podczas burzy geomagnetycznej, która najprawdopodobniej była spowodowana koronalnym wyrzutem masy ze Słońca 24 maja 2010 r., Zdjęcie zrobione z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Carrington_Event#/media/File:Aurora_Australis_From_ISS.JPG

W lipcu 2012 roku wystąpiła superburza słoneczna “klasy Carringtona”, ale jej trajektoria ominęła Ziemię i nie wywołała poważnych zakłóceń.

Podsumowanie

 • Burze magnetyczne są potężnymi zjawiskami wywoływanymi przez wyładowania plazmy z Słońca.
 • Burze magnetyczne powodują spektakularne zorze na niebie i poważne zakłócenia w naszej infrastrukturze technologicznej.
 • W ciągu ostatnich kilku dekad nasza zależność od technologii wzrosła, co sprawia, że burze magnetyczne stały się jeszcze bardziej istotne.
 • Burze magnetyczne o różnej sile występowały w historii, w tym w latach 1921, 1960 i 1989.
 • W 2012 roku wystąpiła superburza słoneczna “klasy Carringtona”, ale jej trajektoria ominęła Ziemię.
 • Monitoring i zrozumienie burz magnetycznych jest niezwykle ważne, aby zabezpieczyć nasze systemy technologiczne przed poważnymi awariami i zakłóceniami.

Jaka jest największa odnotowana burza magnetyczna?

Największą odnotowaną burzą magnetyczną miała miejsce w 1859 roku - znana jest jako "Great Solar Storm of 1859" lub "Carrington Event". Ta burza powodowała spektakularne zorze na całym świecie i zakłócenia telegraficzne.

Czy burze magnetyczne są groźne dla ludzi?

Bezpośrednio burze magnetyczne nie są groźne dla ludzi, jednak powodują poważne zakłócenia w naszej infrastrukturze technologicznej, co może mieć niekorzystne konsekwencje dla naszego bezpieczeństwa i codziennego życia.

Jak możemy zabezpieczyć nasze systemy przed burzami magnetycznymi?

Monitoring i zrozumienie burz magnetycznych jest kluczowe do zabezpieczenia naszych systemów przed poważnymi awariami i zakłóceniami. Konieczne jest stosowanie specjalnych urządzeń i procedur ochronnych oraz regularne weryfikowanie ich skuteczności. Ponadto ważne jest, aby zrozumieć zależność naszej cywilizacji od technologii i być przygotowanym na wszelkie ewentualności, w tym na burze magnetyczne.
5/5 - (1 głosów)
Redakcja Radary.info

Redakcja Radary.info to zespół entuzjastów meteorologii, którzy łączą pasję z profesjonalizmem, aby dostarczać rzetelne informacje o pogodzie i zjawiskach atmosferycznych. Ich misją jest demokratyzacja dostępu do aktualnych danych pogodowych, podnosząc świadomość na temat wpływu zjawisk meteorologicznych na codzienne życie.

Dodaj komentarz